Smörjfett

Nestes smörjfett skyddar utrustning och fordon även i de mest krävande applikationerna

Nestes smörjfett skyddar utrustning och fordon från temperaturfluktuationer, fukt, slitage och belastning. Neste smörjfett erbjuder smörjning och korrosionsskydd för de mest utmanande förhållandena och för drift under extrem belastning.

Smörjfett är mineraloljor eller syntetiska oljor förtjockade med olika ytaktiva ämnen och tvålämnen. Utöver detta kan smörjfett innehålla olika tillsatsämnen som förbättrar sådant som smörj- och EP-egenskaper samt korrosionsbeständighet.

Välj smörfett baserat på krav och tillämpning. Faktorer som kan påverka valet kan exempelvis vara vilket temperaturområde som de ska användas i, smörjegenskaper och penetrerings-/vätskeegenskaper. Nestes smörjfett är litium- och kalciumbaserade fett som innehåller komplexa förtjockningsmedel, och tål krävande användning för både trafik och industri.

Smörjfett är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer och viktiga för att förlänga utrustningens livslängd

Vårt breda sortiment av smörjfett inkluderar till exempel universalfett, fett lämpliga för hjullager och kardanaxlar, fetter för ledtappar, för smörjning av chassi, centralsmörjsystem och fett lämpliga för våta och fuktiga förhållanden.

Smörjfettets prestanda avgörs av den kombinerade effekten av basoljan och tillsatsämnena, såväl som egenskaperna hos det valda förtjockningsmedlet, tvålen. Typiska egenskaper hos förtjockningsmedel:

Tabell: Typiska egenskaper hos förtjockningsmedel