Motoroljor för skogs och jordbruksmaskiner

Finsk kvalitet för skogs- och jordbruksmaskiner och utrustning

Nestes smörjmedel är ett pålitligt val för proffs. Maskiner till jord- och skogsbruk kräver smörjmedel av hög kvalitet för säker och pålitlig drift, särskilt när det råder svåra driftsförhållanden.

Nestes smörjmedel säkerställer skyddet av motorn och andra delar samt ger optimal prestanda i både mycket kalla och varma driftsförhållanden.

 

Välj smörjmedel

Neste ReNew produkter