Industriella smörjoljor

Nestes smörjmedel ger din utrustning lång livslängd

Att använda industrioljor av hög kvalitet är en investering i produktivitet. För tillverkningen av våra industriella oljor har vi valt ut de bästa mineralbaserade och syntetiska basoljor, samt tillsatsämnen från världens ledande tillverkare. Detta ger dem bästa smörjförmåga, korrosionsbeständighet och lång livslängd. Utbudet av industriella smörjmedel omfattar produkter för alla större industriella applikationer.

Produktkatalog