Kylarvätska

Kylarvätska — effektivt skydd för motorn vid alla temperaturer

Kylarvätskans tillsatsämnen skyddar bilens motor och kylsystem i både kalla och varma temperaturer. Nestes produktsortiment innefattar såväl traditionella kylarvätskor som högkvalitativa kylarvätskor för mycket långa bytesintervaller. Våra kylmedel är baserade på etylen eller propylenglykol, har utmärkta frostskyddsegenskaper och skyddar kylaren från korrosion.

Välj rätt kylarvätska efter bytesintervall och frostbeständighet

Tillsatsämnena i kylarvätskan bestämmer dess prestanda, vilket i sin tur bestämmer bytesintervallet.

Frostbeständigheten hos etylenglykolbaserade kylmedel kan mätas antingen med en specifik viktmätare eller en refraktometer. Mätningen som utförs med en specifik viktmätare kan dock ge felaktiga resultat på grund av sådant som föroreningar och tillsatsämnen som finns i kylarvätskan. Mätningen som utförs med refraktometer ger oftast det mest tillförlitliga mätresultatet.

Att blanda olika kylarvärskor rekommenderas inte, men om du behöver fylla på kylarvätska kan du tillfälligt lägga till Neste Special Coolant. Etylen- och propylenglykolbaserade kylarvätskor får inte blandas ihop.

 

Välj kylarvätska