Neste motoroljor för personbilar och lätta fordon

Vi tror på att låta våra produkter tala för sig själva. Kvaliteten och tillförlitligheten för Nestes motoroljor och smörjmedel är väl dokumenterad, de har testats i extrema förhållanden och levererat bra resultat.

Du som vill ha det bästa, som förväntar dig professionalism och kompetens och som kräver OEM-godkända produkter, för dig kommer Nestes smörjmedel vara ett naturligt val. Basoljor av högsta kvalitet garanterar att tillsatsämnen i produkten bidrar med bästa möjliga egenskaper. Det är därför Nestes motoroljor ger din motor längre livslängd och bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Våra produkter är utvecklade i Finland, vi har lång erfarenhet av att övervinna de krävande och varierande förhållanden som gäller i nordiskt klimat.

Alla Nestes smörjmedel är utvecklade för att fungera tillförlitligt även under tuffa förhållanden.

Var uppmärksam vid lagring och hantering av smörjmedel. Under ogynnsamma förhållanden kan smörjmedlens egenskaper försämras avsevärt. Plats och omständigheterna för förvaring bör väljas noggrant för att minimera risken för att smörjmedlet förorenas av vatten och andra föroreningar.

Förvaringsplatsen ska så långt som möjligt vara skyddad från regn och stora temperaturväxlingar. Temperaturväxlingar kan orsaka kondens i förvaringskärl som inte är tättslutande. Förvaringskärl bör förvaras på sidan eller upp och ner så påfyllningshålet ligger under oljenivån och tillslutningskorken förblir tättsluten.

Kom ihåg att följa alla anvisningar och föreskrifter från ansvariga myndigheter vid hantering av smörjmedel, oljor och kemikalier. Se produktspecifika säkerhetsdatablad för mer detaljerad information.

 

VÄLJ SMÖRJMEDEL

 

Produktkatalog